Hva kan vi hjelpe deg med?

TT-ordningen i Hurum kommune

Personer som har betydelige problemer med å benytte offentlige kommunikasjonsmidler, kan nå søke om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede.

Man kan søke om reiserett  for perioden 01.04.18-31.03.19.

Tjenesten betinger at det søkes på nytt hvert år, uavhengig av om man har hatt TT-kort tidligere. For nye søkere skal legeerklæring og 1 stk. passfoto følge søknaden.

Søknadsfrist 1. februar 2018.


Søknads- og legeerklæringsskjema finner du her.