'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi trenger flere avlastningshjem og støttekontakter

I Hurum har vi for tiden flere barn og unge som trenger både avlastningshjem og støttekontakt.

Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av tungt omsorgsarbeid, og gi omsorgspersoner (foresatte eller andre) mulighet for fritid, ferier og egenaktivitet.

Akkurat nå trenger vi tre avlastningshjem/støttekontakt.

Til en liten gutt på 6 år

Blid og tillitsfull gutt på 6 år med autisme og moderat psykisk utviklingshemning trenger avlastning en helg per måned (48 timer) samt en støttekontakt 4 timer per uke, helst samme person.

Gutten er stort sett i godt humør, men trenger en trygg voksen rundt seg hele tiden. Til denne lille gutten er det ønskelig med et avlastningshjem hvor det ikke er mange som konkurrerer om oppmerksomheten. Hvor det er rolig, forutsigbart og hvor avlaster har kompetanse (real eller faglig) på denne type diagnoser og kjenner til målrettet miljøarbeid.

Det er påkrevet med tegn til tale, da gutten bruker dette aktivt i sin kommunikasjon. Det er viktig med rolige forhold og at den/de som påtar seg avlastningen, har det overskuddet og den kapasiteten som skal til for å skape trygghet for gutten og hans familie den tiden han er i avlastning.

Til en gutt på 13 år

Blid, stille og rolig gutt på 13 år trenger fra 1. oktober 2019 et nytt avlastningshjem én helg per måned. Det kan også være aktuelt med støttekontakt.

Gutten trenger hjelp til aktivisering og til å bygge sosialt nettverk. Han liker å spille brettspill eller data, men blir gjerne med på andre aktiviteter om det er mulig. Han trenger en avlaster som kan gi trygge rammer, har god tid og forbereder seg godt i forkant av alle aktiviteter.

Til en gutt på 7 år

Snill og god gutt på 7,5 år med diagnosen infantil autisme trenger avlastning en helg per måned (48 timer) samt støttekontakt 4 timer per uke, helst samme person.

Stort sett i godt humør, men trenger trygge og tålmodige voksne rundt seg med forståelse for barn med spesielle behov.

Avlastningshjemmet kan godt ha andre barn, dersom det er kapasitet og rom for en liten gutt til. Han har manglende språk og repeterer mye, men forstår dersom man bruker tid. Gutten bruker litt tegn til tale så det er en fordel om du som avlaster kan dette, men ikke et krav.

Hvem kan bli avlaster?

Du må være over 18 år og ha egnet bolig for å ha barnet/ungdommen på avlastning. Som avlaster stilles det ikke krav til fagkompetanse, med mindre dette etterspørres spesifikt. Det forventes at du er åpen for å ta kurs eller annen opplæring dersom det er behov for det. Personlig egenhet vektlegges.

Du henter barnet/ungdommen hjem til deg, vanligvis for én helg med overnatting hvor dere eksempelvis finner på aktiviteter sammen. Behovene til de ulike barna/ungdommene er veldig varierende. Felles for dem alle er at de trenger trygge, solide, forutsigbare og gode omsorgspersoner rundt seg. Hvordan en helg kan se ut er også individuelt, og avtales gjerne med foreldre eller omsorgspersonene. For foreldrene er det viktig at de opplever at deres barn er godt ivaretatt i trygge omgivelser slik at de selv klarer å senke skuldrene og bruke avlastningen til å restituere seg.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr lønn etter gjeldende satser for døgn eller timer, avhengig av vedtak. Du får utgiftsdekning per avlastningsdag etter gjeldende satser fra KS. Du ansettes i kommunen med de rettigheter og plikter en ansettelse medfølger. Kommunen er med i oppstartsmøter og skriver avtale. Vi har også jevnlige tilbud om samtaler og veiledning.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Hilde Maria N.D. Sørensen på tlf.: 32 27 83 54 eller e-post: Hilde.Maria.N.D.Sorensen@hurum.kommune.no.