'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Styrke- og balansekurs for eldre

Fallforebyggende tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet starter opp i september.

Tid: Mandager og onsdager kl 13-14 (Filtvet) og 15-16 (Sætre).
Sted: Gamle Filtvet barneskole gymsal, Sætre barneskole gymsal.
Varighet: 14 uker inkl. 2 uker testing. Oppstart uke 37.


Det er plass til maks 12 deltagere i hver gruppe

For å være med på kurset, må du:
- være over 65 år
- bo hjemme
- ha falt tidligere eller være redd for å falle
- kunne trene stående
- være motivert for gruppe- og egentrening
- forstå norsk og kunne ta imot instruksjon

I løpet av kurset er det gjennomgang av forskjellige temaer som trening, kosthold, fallfarer og hvordan man kan tilrettelegge hjemmet. Alle deltagerne får utdelt et temahefte, et egentreningsprogram og en treningsdagbok.

Du trenger ikke legehenvisning for å delta, men du må fylle ut egenerklæringsskjema ved oppstart. Ved tvil rundt egen sykdom og deltagelse oppfordrer vi deg til å ta en prat med fastlegen din i forkant av kurset. Deltakerne vil bli testet med en standardisert og validert test før oppstart og etter avtalt treningsperiode.

For mer informasjon og påmelding kan henvendelser rettes til forebyggende team:
Telefon: 40 80 33 59 (mandag til fredag 09-15)
E-post: anette.egelandsdal.hetland@hurum.kommune.no