'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk tilskudd for å sikre trygg lading av elbiler

Kommunene Asker, Røyken og Hurum, sammen med Akershus fylkeskommune, gir økonomisk støtte for å stimulere til trygg lading av el- og hybridbiler i boligselskaper.