'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skolestart i Hurum

Grunnskolene i Hurum starter opp mandag 20. august. Her kan du se oppstartstidspunkt for de ulike klassetrinnene.

Første skoledag i år er mandag 20. august.

Sætre ungdomsskole:
Alle trinn starter kl. 08.30.  

Tofte ungdomsskole:
Alle trinn starter kl. 08.15.

Tofte barneskole:
1. trinn starter kl. 10.15.
2. – 7. trinn starter kl. 08.15.

Folkestad skole:
1. trinn starter kl. 10.00.
2. – 7. trinn starter kl. 08.15.

Sætre barneskole:
1. trinn starter kl. 10.00.
2. – 7. trinn starter kl. 08.30.

Spørsmål om skolestart rettes til den enkelte skole.

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår!