'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skolestart 2019

Første skoledag i Hurum er 19. august 2019. Her kan du se når klassetrinnene på de ulike skolene starter.

Sætre ungdomsskole

Alle trinn: kl 08.30

Tofte ungdomsskole

Alle trinn: kl. 08.15

Tofte barneskole

1. trinn: kl. 10.15
2. – 7. trinn: kl. 08.15

Folkestad skole

1. trinn: kl. 10.00
2. – 7. trinn: kl. 08.15

Sætre barneskole

1. trinn: kl. 10.00
2. – 7. trinn: kl. 08.30