'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Purring for hyttefeiing

Mange har denne uken mottatt purring/varsel om inkasso for manglende betaling av feiergebyret for fritidseiendommer.

Det ser ut til å ha oppstått feil ved levering av det elektroniske skjemaet som mange av dere har brukt, og informasjonen som er lagt inn der er ikke kommet helt fram til oss. Vi vet ikke hva feilen har vært, men det jobbes for å finne ut av det.

Til dere som nå er bekymret for at det er forfall på purringen i disse dager, så er all videre behandling av eventuell innkreving stanset inntil videre, og vil ikke bli iverksatt før vi er sikre på at vi har funnet ut av hva som har skjedd.

Dersom dere har mottatt en purring dere mener dere ikke skulle ha hatt, så ber vi dere om å sende oss en e-post på hyttefeiing@hurum.kommune.no slik at vi kan behandle henvendelsen så raskt som mulig.

Vi trenger følgende informasjon: Navn, adresse på eiendommen det gjelder, gjerne med gårds- og bruksnummer da det vil gjøre det enklere å finne fram til riktig eiendom samt informasjon om hva som har skjedd (fått purring eller ikke mottatt opprinnelig faktura).