Hva kan vi hjelpe deg med?

Pårørendeundersøkelsen 2017

Har du foreldre, barn, søsken eller andre du tar vare på? Da kan du delta i Pårørendealliansens undersøkelse.

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. Nå har du som er pårørende sjansen til å fortelle om din situasjon.

Pårørendealliansen gjennomfører en undersøkelse for å kartlegge hvordan hverdagen er for pårørende. Undersøkelsen er anonym, og svarene analyseres og settes sammen i en årlig rapport.

Målet med undersøkelsen er å få på plass en nasjonal strategi som gjør din hverdag som pårørende enklere.

Les mer og svar på undersøkelsen på Pårørendealliansens nettsider.