Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å gjøre en forskjell?

Home Start søker frivillige som kan sette av to til fire timer i uken til å bistå småbarnsfamilier som trenger ekstra hjelp i hverdagen.

- Hverdagene med små barn er travle. At et frivillig og positivt menneske kommer på besøk til en familie noen timer hver uke, gir ikke bare avlastning, men også den tryggheten og forutsigbarheten som kan være det som skal til for at familien klarer å få dagene til å gå opp, sier koordinator for Home-Start Familiekontakten i Hurum, Sigrid Helene Audestad.'

HSF er et familiestøtteprogram for småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Programmet går ut på at en frivillig kommer hjem til familien to til fire timer i uken. Familiekontakten er hos familien i en avgrenset periode, ofte i seks måneder og maksimalt i ett år.

- Det kan være at man trenger avlastning, slik at foreldrene kan få noen timer alenetid, mens familiekontakten er sammen med barna, eller et par ekstra armer til å få unna noen av de praktiske oppgavene. Av og til er det også behov for en som kan lytte og veilede i foreldrerollen, sier Audestad.

Vil du bli familiekontakt?

Som familiekontakt må du ha tid, lyst og overskudd til å være sammen med en småbarnsfamilie. Siden det er snakk om å passe barn under skolealder, må du ha foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. Før du kan bli familiekontakt må du fremlegge en politiattest samt gjennomføre et 24-30-timers forberedelseskurs.

Ønsker du å melde deg på kurs eller finne ut mer om HSF, ta kontakt med koordinator Sigrid Helene Audestad på tlf.: 409 17 572 eller send e-post til sigrid.helene.audestad@hurum.kommune.no.

Kurset starter 21. september og vil finne sted på torsdager mellom kl. 17.30 og kl. 20.00.

Givende tiltak

Hurum kommune ble godkjent som Home Start-avdeling i september 2015, og startet med å rekruttere frivillige noen måneder senere. Bare det siste halvåret har avdelingen i Hurum opplevd en fordobling av antall frivillige som ønsker å hjelpe til.

- I dag har vi hele sju familiekontakter, men vi ønsker selvfølgelig flere. Vi har et mål om å ha ti familiekontakter innen utgangen av 2017, sier Audestad, og legger til:

- Tilbakemeldingene vi får fra dem som får hjelp er utelukkende positive. Har man et par ledige timer i uken og den rette erfaringen, så er det bare å ta kontakt. Dette er utrolig givende for alle parter.