'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Økt valgdeltakelse i nye Asker

Valgdeltakelsen mandag 9. september var på 68 prosent. Dette er en solid økning fra 2015.

- Nå venter vi på resultatene etter en historisk valgdag for framtidens Asker. Med hjelp av et meget kompetent valgsekretariat og mange valgfunksjonærer - blant annet ansatte fra Asker, Hurum og Røyken – har valget vært gjennomført på en god og effektiv måte. Jeg håper velgerne i hele nye Asker også har opplevd det slik, selv om det i noen av de største valgkretsene har vært stor pågang og litt hektisk de siste timene, sier valgstyrets leder Lene Conradi.

Her finner du valgresultatene for nye Asker.

God valgdeltakelse og mange forhåndsstemmer

Valgdeltakelsen i dag i nye Asker var på 68 prosent. Dette er en solid økning fra valgdeltakelsen i de tre kommunene i 2015.

Antall forhåndsstemmer var på hele 16 115 - et betydelig høyere antall enn i 2015 da det var 10 000 forhåndsstemmer.

- At så mange har valgt å gå til valgurnene for å bruke stemmeretten, er veldig bra. Det er en seier for demokratiet, og det gir oss folkevalgte inspirasjon til å fortsette arbeidet. Det er også interessant å se at så mange har benyttet muligheten til å forhåndsstemme, sier Conradi.

Her finner du mer informasjon om valget.