'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Innfører vektbegrensning i Oslofjordtunnelen

Forbudet for lange kjøretøy i Oslofjordtunnelen endres.

Fra og med onsdag 11. oktober innføres vektbegrensning på 32 tonn i rushtiden på hverdager mellom kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Statens vegvesen har vurdert trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i tunnelen fortløpende siden lastebilbrannen 5. mai i år. Vegvesenet har også hatt tett dialog med transportnæringen om situasjonen.

- Slik situasjonen er nå, kan vi imøtekomme ønsket fra transportnæringen om at flere kjøretøy, deriblant busser, kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen i rushtiden. Endringen vil også gjøre trafikkavviklingen i Folloområdet litt enklere mens rehabiliteringen av Nordbytunnelen pågår, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter ble innført 29. mai. På lik linje med at Statens vegvesen har gjennomført kontroller knyttet til lengde, skal det nå gjennomføres vektkontroller med mobile vekter. Overtredelse vil medføre gebyr.