'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om valglokalet på Tofte

På valgdagen skal du avgi din stemme på Tofte ungdomsskole som ligger i Skoledalen 89. Ikke på Tofte barneskole, slik det står på valgkortet.

På valgkortet som er sendt ut/sendes ut i disse dager til alle med stemmerett i krets 16 Tofte, står det at valglokalet på valgdagen 9. september er Tofte skole med adresse Skoledalen 7.

Dette er feil.

Filtvet og Tofte er slått sammen til én valgkrets, og du skal avgi din stemme på Tofte ungdomsskole som ligger i Skoledalen 89. Vi beklager feilen.

Det vil ikke bli sendt ut nye valgkort, så ta med valgkortet du allerede har mottatt/mottar i posten når du skal avgi din stemme. Husk også å ta med legitimasjon.

Informasjon om valget samt oversikt over alle valgkretser og valglokaler finner du her.

Denne informasjonen er også sendt ut med post til alle innbyggere i det aktuelle området.