Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om stortingsvalget

I år er det valgår! Husk at du kan avgi "tidligstemme" allerede fra 3. juli.

Valgdagen for stortingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017, men du kan forhåndsstemme i perioden 10. august – 8. september. Husk legitimasjon og valgkort.

Her kan du forhåndsstemme:

Rådhuset, Sætre

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

I tillegg er det lørdagsåpent:  
Lørdag 26. august  kl. 11.00 – 15.00  
Lørdag 2. september kl. 11.00 – 15.00

og langåpent:  
Tirsdag 5. september kl. 08.00 – 18.00  
Onsdag 6. september kl. 08.00 – 18.00
Torsdag 7. september kl. 08.00 – 18.00  
Fredag 8. september kl. 08.00 – 18.00

Hurum folkebibliotek, Tofte

10. - 20. august 
Tirsdag og onsdag kl. 10.00 – 15.00 
Torsdager kl. 12.00 – 19.00

21. august - 8. september
Mandager og torsdager kl. 12.00 – 19.00
Tirsdager og onsdager kl. 10.00 – 15.00

Filtvet helsetun, Filtvet

Torsdag 7. september kl. 10.00 – 12.00

Klokkarstua helsetun, Klokkarstua

Torsdag 7. september kl. 12.30 – 13.30

Husk legitimasjon

Har du ikke fått valgkort eller har glemt det, kan du likevel avgi forhåndsstemme, men husk legitimasjon.

Ambulerende stemmegivning

Anmodning om at stemmemottaker skal komme hjem til deg for å ta imot din stemme må være innkommet til kommunen senest onsdag 6. september 2017.  Send mail til tora.sandnes@hurum.kommune.no eller ring 32 79 71 00/23.

Tidlig forhåndsstemmegivning

Dersom du vet at du er bortreist i perioden for forhåndsstemmegivning eller av andre grunner ønsker å avgi stemme før denne tid, kan du fra 3. juli avgi «tidligstemme» ved rådhuset i Sætre. Du kan da ringe 32797100 eller komme innom servicetorget og avtale tid for å avgi stemme.

Her kan du stemme på valgdagen

Hovenga samfunnshus kl. 10.00 – 21.00

Holmsbu bad, underetasjen kl. 10.00 – 21.00

Hurum ungdomsskole, allrommet kl. 10.00 – 21.00 

Filtvet skole kl. 10.00 – 21.00

Sætre skole, gymsal kl. 10.00 – 21.00

Ved høstens valg vil det for første gang i Hurum bli elektronisk avkryssing i manntallet og det betyr at dersom du står i manntallet for Hurum kommune kan du på valgdagen velge fritt hvilket valglokale du vil bruke for å gi din stemme.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget i Hurum 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i den kommunen du har flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme i annen kommune.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Hurum kommune fra 10. juli og frem til 11. september på rådhuset i Sætre.

Den som mener det er feil i manntallet kan sende skriftlig klage med begrunnelse, til Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.

Valgkort

Alle med stemmerett i kommunen får tilsendt valgkort. Valgkortene sendes ut i begynnelsen av august. Valgkortet vil inneholde informasjon om forhåndsstemmegivningen og om når og hvor du skal stemme på valgdagen. 

Selv om du ikke har mottatt valgkort kan du avgi forhåndsstemme. Tar du med valgkortet vil dette imidlertid medføre at stemmegivningen går raskere.

Dersom du er registrert som bosatt i en annen kommune og ønsker å forhåndsstemme i Hurum, må du ha valgkort. Hvis du skulle ha glemt å ta det med, kan vi hjelpe deg med å produsere et nytt kort når du kommer for å stemme, så sant du har med gyldig legitimasjon.