'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum skal bli en «smartere» kommune

Hurum kommune har signert en avtale med Smart Innovation Norway.

Den ferske avtalen med Halden-firmaet Smart Innovation Norway, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, innebærer blant annet at Hurum kommune får inn en programkoordinator med kompetanse innenfor konseptet Smarte byer og samfunn. 

– Denne kompetansen, gjennom tilstedeværelse og prosjektledelse fra Smart Innovation Norway, vil benyttes til å initiere og gjennomføre konkrete prosjekter i Hurum kommune. Prosjektene vil ha fokus på blant annet klima, miljø, energi, vann og velferdsteknologi, forteller programleder for omstillingsprosjektet Hurum 2020, Gunnlaug Marie Brandshaug.

Programkoordinatoren skal jobbe med «Smart City Hurum» tilsvarende en 40 prosent stilling, som utgjør cirka 15 timer i uka. Avtalen har en varighet på tre år med oppstart i juni. 

– Vi ønsker at samarbeidsavtalen skal bidra til at kommunen i større grad kan være bevisst og utnytte innovasjonsmulighetene innenfor offentlig innkjøp, i samarbeid med lokale bedrifter, sier rådmann i Hurum kommune, Lars Joakim Tveit.

Vil øke sysselsettingen

Han minner om at flere store utbyggingsprosjekter er under planlegging i kommunen, og at disse skal gjennomføres i løpet av få år. Kompetansen innenfor smart teknologi og energiløsninger kommer derfor svært godt med.

– Den skal særlig benyttes inn i arbeidet med nytt helsebygg og ny brannstasjon. Samarbeid gjennom kommunalt eide Hurum Energiverk vil også være sentralt, sier rådmannen. Han legger til: – Programmet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling og øke sysselsettingen i kommunen.

Rådmann i Hurum kommune og programleder for Hurum2020

SMART SAMARBEID: Rådmann i Hurum kommune, Lars Joakim Tveit, og leder for omstillingsprogrammet Hurum2020, Gunnlaug Marie Brandshaug, er glad for at Hurum kommune har inngått samarbeid med Smart Innovation Norway.

Ledende i Norge

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner, byer og havner på Østlandet.

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament for videre utvikling av konseptet over hele landet. Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, sier en begeistret Smarte byer og samfunn-leder i Smart Innovation Norway, Thor Moen.

Målet med Smarte byer og samfunn-konseptet er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne.

– Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne, forklarer Moen.