Hva kan vi hjelpe deg med?

Har du planer om å bygge?

Torsdag 5. april kan du som har mindre byggeplaner få individuell veiledning av våre saksbehandlere. Ta med egen byggesak.

Tid: torsdag 5. april kl. 17.00 - 19.00.
Sted: Storsalen, Hurum rådhus, Sætre (gå inn/ring på ved hovedinngangen).

Tilbudet er til deg som skal søke om tillatelse til oppføring av mindre byggetiltak.

Med mindre tiltak menes blant annet:
• Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
• En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
• Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Du kan selv stå som søker for mindre tiltak. Det går frem av plan- og bygningsloven § 20-4, søknad om tiltak uten ansvarsrett.

Ta med (hvis du har):
• Kartutsnitt av tomt eller situasjonskart
• Enkle tegninger av tiltaket
• Bestemmelser som gjelder for din tomt

Ønsker du å få individuell veiledning, meld deg på ved å sende e-post til: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no