'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Godkjent utslippstillatelse på Åros renseanlegg

Viva IKS har nå fått godkjent utvidet utslippstillatelse for Åros rensedistrikt fra forurensningsmyndighetene.

Viva IKS, på vegne av Røyken kommune, søkte i fjor høst om utvidet utslippstillatelse for Åros rensedistrikt. Distriktet består blant annet av tettstedene Åros, Båtstø og Follestad i Røyken i tillegg til Sætre i Hurum.

Tillatelsen som nå er gitt betyr at vi kan behandle tilknytningssøknader i forbindelse med boligbygging.

Sprengt kapasitet flere steder

Det er dessverre også andre steder i Røyken kommune hvor det er sprengt kapasitet. Røykens investeringer i vann og avløp er i de nærmeste årene konsentrert om Slemmestad sentrum. Viva IKS har også, på vegne av Røyken kommune, søkt om utvidet utslippstillatelse for Lahell rensedistrikt som omfatter Spikkestad, Hyggen og Lahell.

– Her går vi gjennom samme prosess som med Åros rensedistrikt og avventer svar fra forurensningsmyndighetene, som er de som avgjør om tillatelsen skal gis eller ikke, sier Honar Said, fagansvarlig vann og avløp i Viva IKS.

Viva IKS fortsetter også jobben med å utrede mulige fremtidige langtidsløsninger for både Lahell og Åros rensedistrikter.

– Dagens renseanlegg er utdatert og har for dårlig kapasitet. Nye renseanlegg skal ha en kapasitet som imøtekommer dagens mengde av avløpsvann og fremtidig ny bebyggelse, sier Said.