Hva kan vi hjelpe deg med?

Flere ledige stillinger hos Hurum brannvesen

Det rekrutteres til både konstabel- og aspirantstillinger.

Har du lyst til å jobbe i et spennende fagmiljø der du vil bli personlig utfordret, ha store muligheter til utvikling og samtidig være med på å utgjøre en forskjell i nærmiljøet ditt? Da er kanskje en deltidsstilling i Hurum brannvesen noe for deg!

Hurum brannvesen har overordnet ansvar for brann- og redningstjenesten i Hurum kommune. Styrken består av 20 faste mannskaper i turnus pluss fire aspiranter, og er lokalisert til brannstasjonen på Tofte. Det rekrutteres i denne omgang til både konstabel- og aspirantstillinger.

Konstablene inngår i vaktturnus med hjemmevakt hver fjerde uke på brannstasjonen på Tofte. Aspiranter skal tilknyttes hvert sitt vaktlag for opplæring.

Ønsker du å vite mer? Informasjon om stillingene finner du her.