Hva kan vi hjelpe deg med?

Fagdag om frivillighet

16. september inviterer Home-Start Familiekontakten og Hurum frivilligsentral alle som er opptatt av frivillighet i Hurum til felles fagdag.

Både enkeltpersoner og frivillige engasjert i lag og foreninger eller gjennom kommunen er velkommen til denne gratis fagdagen på rådhuset i Sætre. Vi ønsker å gi deg som er frivillig faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid, samt vekke engasjement for frivillighet hos deg som ikke er i gang som frivillig enda.

Dagen gir også en mulighet til å bli kjent med andre som er opptatt av frivillighet. Sammen kan vi sette noen ord på hvordan frivilligheten i Hurum kan blomstre inn i en ny tid. Vi oppfordrer deltakerne til å ta med informasjonsmateriell til utdeling.

Programmet for dagen består av inspirerende foredrag fra nasjonale og lokale navn, samarbeidsgrupper og enkel lunch. Antall deltakere er begrenset, så vær gjerne tidlig ute med påmelding.

Program

09.30—10.00 Registrering

10.00—10.15 Velkommen, ved Hurums ordfører Monica Vee Bratlie og arrangørene

10.15—10.25 Musikalsk innslag, ved Hurum kulturskole

10.25—10.35 Tor Knudsen, lokal frivillig ildsjel

10.35—11.05 Odd Einar Dørum, bystyremedlem i Oslo, tidligere styreleder for FRISAM (Frivillighetens Samarbeidsorgan), leder av Venstre, stortingsrepresentant og regjeringsmedlem

11.05—11.15 Pause

11.15—11.30 Eva Høili, leder av Oppvekstutvalget i Hurum, styrerepresentant i Home-Start Familiekontakten Hurum og i Hurum frivilligsentral

11.30—11.50 Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge

11.50—12.35 Lunsj

12.35—12.45 Musikalsk innslag, ved Hurum kulturskole

12.45—13.00 Unni Smith, drivkraften i Hurum Røde Kors’ Flyktningguide

13.00—13.15 Hurum-ungdom forteller om sitt engasjement som frivillig

13.15—14.45 Gruppearbeid og nettverksbygging

14.45—15.00 Pause

15.00—15.30 Konsert med Kari Svendsen


Påmeldingsfrist: Onsdag 6. september
Påmelding gjøres til Hurum frivilligsentral:
E-post: frivilligsentralen@hurum.kommune.no
Post: Hurum frivilligsentral, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
Tlf.: 32 27 81 10