'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ekspert på kommunal organisering til Hurum

Åpent foredrag på rådhuset tirsdag 23. februar kl. 17.00

Kan Hurum fortsette som egen kommune? Er det nok å slå seg sammen med Røyken eller kan det være bedre å være en del av en større regionkommune? Bør Hurum vende seg mot Fjordbyen Drammen eller se mot Asker og Bærum?  Med foredraget «Utfordringer og veivalg for Hurum kommune i kommunereformen» skal Geir Vinsand prøve å besvare disse spørsmålene.

- Hurum er en drømmekommune med store lokale og regionale utviklingsmuligheter. Jeg vet knapt om en kommune i hele Norge som er like attraktiv som fusjonspartner. Nå får vi nye kommuner over hele landet og jeg tror det er viktig at Hurums kommunestyre mobiliserer for å bestemme sin egen framtid, sier Geir Vinsand.


Vinsand, som til daglig jobber i analyseselskapet NIVI, er blant Norges fremste eksperter på kommunal organisering. I forkant av kommunestyremøtet i Hurum kommune tirsdag 23. februar vil han holde et foredrag om utfordringene og mulighetene for Hurum kommune.  Vinsand vil ta for seg kommunens unike geografiske posisjon, muligheter for vekst og utvikling samt se på de ulike alternativene for sammenslåing. I foredraget vil både det regionale retningsvalget, nullalternativet, hvem som kan være aktuelle fusjonspartnere og hva som kan bli løsningene på det regionale nivå stå sentralt.


Vinsand vil også ta for seg status for kommunereformen ellers i landet, se på hva som kjennetegner de nye kommunemodellene og legge frem et forslag på hvordan en regionkommune på Hurumhalvøya kan organiseres for å sikre lokal forankring og regional påvirkningskraft.     


Foredraget vil finne sted på rådhuset tirsdag 23. februar kl. 17.00 og er åpent for alle. Hurum kommune oppfordrer sine innbyggere til å delta. Etter foredraget vil det være mulig å stille foredragsholderen spørsmål.


For mer informasjon, ta kontakt med:
Lars Joakim Tveit, rådmann i Hurum kommune
Telefon: 907 56 926, epost: lars.joakim.tveit@hurum.kommune.no

Om Geir Vinsand:
Geir VinsandVinsand var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-1995, bl.a. som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen. Han har arbeidet med interkommunalt samarbeid og nye kommunemodeller i over 25 år. I dag er Vinsand daglig leder i analyseselskapet NIVI som bl.a. arbeider med kommunereformen og regionreformen.