'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Dagens TT-ordninger videreføres i Viken fylkeskommune

Eksisterende retningslinjer for dagens TT-ordninger i Buskerud, Østfold og Akershus videreføres i 2020. Det samme gjelder for retningslinjer for skoleskyss.

I en overgangsperioden fram til 2021 vil gamle retningslinjer gjelde, mens nye utarbeides. Det er det nye fylkestinget i Viken fylkeskommune skal vedta nye retningslinjer.

Nye og tidligere TT-brukere som før tilhørte Buskerud og Østfold fylkeskommuner vil fortsette å få behandlet søknader om TT-kort i sin kommune.

Les mer på Buskerud fylkeskommunes nettsider.