'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arrangerer dugnad mot barnefattigdom

Mandag 24. januar kl. 19.00 inviterer Hurum kommune alle lag og foreninger til en AlleMed-dugnad mot barnefattigdom og utenforskap.

Hurum kommune ved Barne- og ungdomskontakten (BUK) skal sammen med Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU) avholde en AlleMed-dugnad i samarbeid med lag og foreninger som driver med aktiviteter for barn.

AlleMed er et verktøy som skal gjøre det lettere å få flere barn og unge til å bli med på fritidsaktiviteter.

Målet med dugnaden er å øke bevisstheten om utenforskap som følge av barnefattigdom, styrke samhandling på tvers av fag og sektorer, og komme frem til konkrete ideer som kan bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon, sier leder for Familiens Hus i Hurum kommune, Sverre Vig Hellerdal.

Dugnaden vil avholdes på rådhuset mandag 24. januar 2019 kl. 19.00. Innbydelser vil bli sendt ut til aktuelle lag, foreninger og kommunale virksomheter. Det er også mulig å melde seg på ved å kontakte Barne- og ungdomskontakten på telefon 941 38 830 eller e-post BUK@hurum.kommune.no.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.allemed.no.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Sverre Vig Hellerdal, virksomhetleder for Familiens Hus
Tlf.: 91 33 11 62, e-post: sverre.vig.hellerdal@hurum.kommune.no