'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

500 000 kroner til brannsikring

Hurum kommune har fått 500 000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren som skal gå til brannsikring av Holmsbu.

Etter katastrofebrannen i Lærdal i 2014, der flammene totalskadet 42 bygninger og gjorde 71 mennesker husløse, har Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hatt stort fokus på brannsikring av verneverdige trehusmiljø.

I Norge finnes det 180 slike trehusmiljøer i dag, og et av dem ligger i idylliske Holmsbu. Trehusbebyggelsen i Holmsbu består av om lag 100 eiendommer med stor verneverdi og som må ses på som uerstattelig. Disse verdiene kan ikke gjenskapes. Brenner de ned, er de tapt for alltid. 

Kommunen har jobbet mye med brannsikring av Holmsbu de siste tre årene. Det har blitt utarbeidet en lokal brannforskrift og en egen brannsiktingsplan for Holmsbu. Det har også blitt gjennomført flere forebyggende tiltak i sentrum for å redusere risiko for brann. Tiltak som sprinkling av verneverdige bygg og etablering av brannposter og automatiske slokkeanlegg. Dette arbeidet ble støttet av Riksantikvaren både i 2016 med 250 000 kroner og i 2017 med 400 000 kroner. I år mottar vi altså 500 000 kroner fra Riksantikvaren – midler som gjør det mulig å fortsette det viktige arbeidet.

Holmsbu har lang avstand til nærmeste brannstasjon (ca. 14 km og 20 minutters uttrykningstid), og gjennomføring av brannforebyggende tiltak er nødvendig for å forhindre storbrann.