Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelle saker

Fem millioner til digitalisering

Nye Asker får fem millioner kroner til digitalisering gjennom departementets tilskuddsordning.

Feiret kommunesammenslåing

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte fredag ordførerne og rådmennene i Hurum, Asker og Røyken.

Slik skal Holmsbu sikres mot brann

En ny brannsikringsplan for Holmsbu skal bl.a. forhindre spredning av brann i den verneverdige trehusbebyggelsen.

Søk tilskudd til fritidsaktiviteter

Hurum kommune skal fordele 100.000 kr. til fritidsaktiviteter for vanskeligstilte barn og og unge.

Felles nettside for "nye Asker" lansert

Informasjon om prosessen frem mot kommunesammenslåing i 2020, finner du her.

Går inn for kommunesammenslåing

Kommunestyret i Hurum har i dag vedtatt å søke sammenslåing med Røyken og Asker. De to nabokommunene fattet samme vedtak i sine kommunestyrer forrige uke.

Nyhetsarkiv

Hva skjer i Hurum

Til aktivitetskalenderen