Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelle saker

Oppstart SFO

SFO starter opp igjen mandag 3. august

Oppstart norskkurs høsten 2015

Onsdag 19. august starter høstens kurs på Hurum kompetansesenter.

Orientering om kommunestyrets vedtak- detaljregulering for Sætre sentrum

Kommunestyret behandlet saknr. 67/15, «Forslag til detaljregulering Sætre sentrum – 2. gangsbehandling » i møte 30.06.15.

Nye regler for bygging - ikke nødvendigvis fritt frem

1.juli blir reglene for bygging forenklet

Nyhetsarkiv

Hva skjer i Hurum

Til aktivitetskalenderen