Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelle saker

Spørreundersøkelse om inkludering i frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge hva som hemmer og hva som fremmer deltakelse, særlig når det gjelder kostnader ved å delta

Telleboks ved Færgestad

Skal telle antall brukere av området med tanke på videre tilrettelegging

Follestad gjenvinningsstasjon åpner igjen tirsdag 10.11

Stasjonen har blitt helt ombygd og er nå en av Norges mest moderne og miljøvennlige gjenvinningsstasjoner

Storsatsing på eldreomsorgen med bygging av omsorgsboliger

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er lagt ut.

Radon

Vinterhalvåret er tid for radonmåling.

Nyhetsarkiv

Hva skjer i Hurum

Til aktivitetskalenderen